Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ
 
Thạc sĩ Dương Văn Bon, Thạc sĩ Đỗ Viết Tuấn
 
6/2019
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
 
 
 
Xuất sắc
 

- Điều tra thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 150 doanh nghiệp thuộc 06 ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN.

- Xây dựng 01 Hệ thống CSDL lưu trữ thông tin sản xuất của doanh nghiệp theo phụ lục I Thông tư 04/2014/TT-BKHCN, Hệ thống tính toán các chỉ số công nghệ THIO của doanh nghiệp, của ngành và của tỉnh dưới dạng web phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. Trang web ở trạng thái mở để tiếp tục đánh giá và cập nhật sau này;

- Đưa ra luận cứ cho việc so sánh công nghệ, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và làm cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng bản đồ công nghệ chung trên toàn quốc;

- Đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sau hai đợt khảo sát, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được các kết quả về loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và Mật độ phân bố doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; từ đó đưa ra kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất: "Hệ số đóng góp của công nghệ - TCC" của các doanh nghiệp sản xuất tham gia khảo sát tỉnh Tiền Giang năm 2018. Với kết quả đánh giá trình độ công nghệ 150 doanh nghiệp sản xuất tỉnh Tiền Giang năm 2018 ở mức TCC= 0,46 – xếp hạng Trung bình - Khá tương đồng với số liệu về kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 theo báo cáo của VCCI đã xếp hạng tỉnh Tiền Giang ở mức Trung bình – đứng thứ 40/63 tỉnh thành phố trên toàn quốc.

Với kết quả điều ra khảo sát, Viện Đánh giá đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, thiết kế xây dựng thành công Hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống tính toán đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư 04/2014/TT-BKHCN. Hệ thống đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất được thiết kế, xây dựng trên nền tảng "mã nguồn mở", dễ dàng tích hợp hoặc mở rộng tính năng; tiêu chí đánh giá, phân tích xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ, hỗ trợ trích xuất các dữ liệu, biểu đồ tính toán, tích hợp nhiều tính năng khác về bảo mật và phân quyền quản lý, v.v.. làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN sử dụng trong việc đề xuất giải pháp, chính sách đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ tại doanh nghiệp, ngành hoặc tại tỉnh Tiền Giang. Để xem xét, phân tích, so sánh các chỉ số về công nghệ của doanh nghiệp với các chỉ số trung bình của ngành, địa phương thông qua mục năng lực công nghệ tại trang web của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang được đăng tải tại địa chỉ: http://tiengiang.stec.gov.vn

Ngoài ra, thông qua kết quả đánh giá thực trạng trình độ công nghệ của 150 doanh nghiệp sản xuất thuộc 06 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Tiền Giang, nhóm thực hiện đề tài đưa ra các nhóm giải pháp và những chính sách giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ cho bản thân doanh nghiệp nói riêng và cho ngành sản xuất nói chung như: Giải pháp về hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ; Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực; Giải pháp về tài chính và Giải pháp về truyền thông.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến