Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang
 
Tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ
 
2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Tiền Giang
 
 
 
B
 

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm tại các hộ nông dân đang canh tác lúa – tôm trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, nhóm nghiên cứu đã chọn được hai dòng chống chịu mặn giai đoạn mạ cao, phù hợp cho mô hình canh tác lúa – tôm tỉnh Tiền Giang:

- Dòng TG1 có thời gian sinh trưởng ngắn (95 ngày), hàm lượng protein ≥ 8%, hàm lượng amylose thấp < 18%, nhiệt trở hồ cấp 3, hình dạng hạt gạo thuộc dạng thon dài và năng suất từ 4,3 – 4,7 tấn/ha, cá khả năng chống chịu mặn tốt ở giai đoạn mạ với độ mặn 3 – 3,6%, chống đổ ngã và kháng rầy nâu.

- Dòng TG4 có thời gian sinh trưởng ngắn (95 ngày), hàm lượng protein ≥ 8%, hàm lượng amylose thấp < 20%, nhiệt trở hồ cấp 3, hình dạng hạt gạo thuộc dạng thon dài và năng suất từ 4,9 – 5,15 tấn/ha, cá khả năng chống chịu mặn tốt ở giai đoạn mạ với độ mặn 3 – 3,6%, chống đổ ngã và kháng rầy nâu.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến