Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học
 
Thạc sĩ Phạm Văn Nghi chủ nhiệm và Thạc sĩ Trần Hoàng Diệp
 
2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
 
 
 
B
 

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Khảo sát, đánh giá tình hình chăn nuôi và chất lượng giống chim cút tại Tiền Giang.

- Xác định tính đa dạng di truyền và chỉ thị phân tử liên quan đến năng suất và khả năng kháng bệnh trên chim cút ở Tiền Giang.

- Chọn lọc được các dòng cút có năng suất sinh sản cao và kháng bệnh tốt.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi chim cút theo hướng an toàn sinh học.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm, điều tra tại các hộ chăn nuôi cút trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, nhóm nghiên cứu đã chọn ra được các gen liên kết với tính kháng bệnh và các microsatellite liên kết với tính trạng năng suất. Từ đó, sử dụng phương pháp sinh học phân tử để chọn lọc các cá thể mang gen kháng bệnh và gen quy định năng suất.

Nhìn chung, nghiên cứu đã tạo ra được nhóm giống cút tiềm năng cho việc làm giống với năng suất và khả năng kháng bệnh cao hơn các nhóm giống cút đang nuôi tại các nông hộ. Hai mô hình chăn nuôi an toàn sinh học cũng được triển khai và tổ chức tập huấn cho người nuôi hiểu và thực hành chăn nuôi an toàn sinh học; Hai buổi hội thảo cũng đã được tổ chức để người nông dân tìm hiểu thông tin về quy mô nuôi cút của tỉnh Tiền Giang, các giống cút, đa dạng di truyền và sự cần thiết của chăn nuôi an toàn sinh học trong giai đoạn hiện nay.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến