Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 
Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh
 
2/2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện cây ăn quả miền Nam.
 
 
 
Xuất sắc
 

- Mục tiêu tổng quát: Tìm ra các giải pháp quản lý, xây dựng mô hình và quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái chôm chôm ở Tiền Giang.

- Mục tiêu cụ thể: Xác định đặc điểm sinh học của sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và tìm các biện pháp quản lý hiệu quả sâu đục trái trên chôm chôm như biện pháp canh tác, biện pháp hóa học và sinh học trong quản lý sâu đục trái gây hại trên chôm chôm; Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp hiệu quả sâu đục trái gây hại trên chôm chôm.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm trên các vườn chôm chôm của hai hộ nông dân tại Cai Lậy, nhóm nghiên cứu Đề tài đã xây dựng được một quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả ghi nhận được 5 loài sâu đục trái gây hại trên trái chôm chôm Java ở xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (loài Tirathaba sp., Conogethes punctiferalis và Nacoleia octasema thuộc họ Pyralidae, loài Conopomorpha sinensis thuộc họ Gracillariidae và loài Deudorix epijarbas thuộc họ Lycaenidae). Trong đó, loài sâu đục trái mới Tirathaba sp. xuất hiện rất phổ biến chiếm tỷ lệ 81,6% và gây hại nghiêm trọng trên cây chôm chôm.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến