Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phân tích yếu tố nguy cơ và đề xuất một số giải pháp kiểm soát dịch cúm gia cầm trên chim cút
 
ThS. Nguyễn Văn Hân
 
11/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 
 
 
A
 

Với mục tiêu tìm ra các yếu tố nguy cơ và đề xuất một số giải pháp kiểm soát dịch cúm gia cầm trên chim cút, đề tài gồm các nội dung nghiên cứu chính sau:

- Xác định yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh cúm A/H5N1 trên chim cút và xây dựng bản đồ dịch tễ (GIS);

- Xác định mối liên hệ giữ dấu hiệu bệnh trên đàn chim cút có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/H5N1;

- Xây dựng mô hình chăn nuôi chim cút theo hướng an toàn sinh học.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 26 khách Trực tuyến