Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái bưởi tại Tiền Giang
 
ThS. Nguyễn Thành Hiếu
 
2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Cây ăn quả Miền nam
 
 
 
B
 

Đặt mục tiêu tìm ra các giải pháp quản lý, xây dựng mô hình và quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả SĐTB ở Tiền Giang; nâng cao kiến thức quản lý tổng hợp SĐTB cho cán bộ nông nghiệp, khuyến nông và người dân. Đề tài gồm các nội dung chính sau:

- Điều tra tình hình gây hại của sâu đục trái bưởi trên cây có múi tại Tiền Giang.

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khảo sát diễn biến mật số quần thể và thành phần thiên địch sâu đục trái bưởi tại Tiền Giang.

- Nghiên cứu các biện pháp quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi.

- Xây dựng mô hình và quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái bưởi

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 76 khách Trực tuyến