Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án “Thu thập, lưu giữ và bảo tồn một số giống cây ăn quả và cây lương thực tại tỉnh Kiên Giang”
 
CN. Nhâm Thị Thu Thủy
 
1/2019
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp (NLNN) tỉnh Kiên Giang
 
 
 
xuất sắc
 

Mục tiêu và nội dung chính của dự án là: Thực hiện bảo tồn các đối tượng cây sầu riêng Hòa Thuận, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng, khóm Tắc Cậu và lúa Một Bụi Lùn có giá trị kinh tế; có khả năng khai thác, phục vụ nghiên cứu và phát triển giống, phát triển đời sống, sản xuất, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kết quả nghiên cứu của dự án: (i) Đã thu thập thông tin thứ cấp để xác định được vùng trồng phổ biến của các đối tượng cây trồng tại các huyện: Sầu riêng Hòa Thuận, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng (huyện Giồng Riềng); Khóm Tắc Cậu (huyện Châu Thành); lúa Một Bụi Lùn (huyện An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng); (ii) Đã triển khai trồng lưu giữ, bảo tồn: Đối tượng sầu riêng Hòa Thuận, măng cụt Hòa Thuận, khoai lang Bông Súng, khóm Tắc Cậu: Khoanh vùng bảo tồn in- situ tại địa phương và bảo tồn ex- situ tại Trại giống Nông nghiệp huyện U Minh Thượng (Trung tâm Giống NLNN); Lúa Một Bụi Lùn trồng bảo tồn ex-situ tại Trung tâm Giống NLNN; (iii) Xây dựng bộ tư liệu hóa nguồn gen các đối tượng cây trồng: Hình ảnh, mô tả, tọa độ bảo tồn in-situ; (iv) Phân tích, đánh giá công tác bảo tồn và đề xuất hướng bảo tồn trong thời gian tới; (v) Đã xây dựng 05 quy trình kỹ thuật canh tác 05 nguồn gen trên theo hướng bảo tồn; (vi) Đã tập huấn, hội thảo về công tác bảo tồn cho 200 lượt cán bộ và người dân địa phương.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến