Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học phòng trị bệnh vàng lá thối rễ trên cây bưởi da xanh ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
 
KS. Nguyễn Thị Kim Vui
 
10/2017
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long
 
 
 

- Mô hình đã áp dụng tốt các biện pháp canh tác như: vệ sinh vườn, c t
tỉa cành, tạo tán, tỉa trái, bón vôi, sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng ủ oai,…
và kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học như: nấm Trichoderma, nấm rễ
Rhizomyx, nấm xanh, dịch trích từ cây Neem,… nên đã khống chế được bệnh
vàng lá thối rễ trên cây bưởi da xanh. Cụ th là tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh trung
bình của vườn trong m hình qua các tháng đều thấp hơn so với đối chứng
của nông dân.
- Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với đối chứng nông
dân 56.340.000 đồng/ha (do giảm được chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật và tăng năng suất)
 
20191211025650_VLG.CS060.2018-0000237.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 4 khách Trực tuyến