Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nâng cao chất lượng và sự yêu thích môn Lịch sử thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh lớp 4, lớp 5 các trường Tiểu học địa bàn huyện Mang Thít
 
CN. Lê Quốc Thông
 
04/2018
 
Giáo dục
 
Trường Tiểu học Bình Phước B
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít
 
 
 

Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục truyền thống yêu nước cho học
sinh tiểu học thông qua môn Lịch sử tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện
Mang Thít. Việc phân tích và đánh giá chỉ rõ những nguyên nhân và đề nhằm nâng
cao chất lượng và sự yêu thích môn Lịch sử thông qua việc ứng dụng công nghệ
thông tin cho học sinh lớp 4, lớp 5 các trường Tiểu học địa bàn huyện Mang Thít
 
20191211032634_VLG.CS029.2018-0000206.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến