Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có hoạt tính kháng vi nấm gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thương phẩm ở tỉnh Vĩnh Long.
 
TS. Quách Văn Cao Thi
 
08/2018
 
Thủy sản
 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Phân lập và tuyển chọn 25-30 chủng vi khuẩn lactic có hoạt tính kháng nấm, đặc biệt các chủng vi khuẩn có hoạt tính kháng mạnh nhằm làm cơ sở và tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong việc sản xuất chế phẩm sinh học phòng bệnh do vi nấm gây ra trên cá tra nuôi ở tỉnh Vĩnh Long.
 
20191211033306_VLG.CS021.2018-0000198.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 21 khách Trực tuyến