Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát thực trạng nhiễm nấm candida âm đạo và một số yếu tố liên quan trên phụ nữ mang thai đến khám tại khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long năm 2017
 
BS, CKII. Nguyễn Thanh Truyền
 
12/2017
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Trung tâm Y tế Thành phố Vĩnh Long
 
Sở Y tế Vĩnh Long
 
 
 

“Khảo sát thực trạng nhiễm nấm Candida âm đạo và một số yếu tố liên quan trên phụ nữ mang thai đến khám tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long năm 2017”. Với 2 mục tiêu cụ thể như sau:
1. Xác định tỷ lệ viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ mang thai đến
khám tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long năm 2017.
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến viêm âm đạo do nấm Candida ở
phụ nữ mang thai đến khám tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh
Long năm 2017.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến