Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái Thanh trà ở tỉnh Vĩnh Long
 
PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy
 
05/2019
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
 

 
20201009084023_bctongket2019.compressed.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến