Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu, đề xuất quy trình chẩn đoán, phòng và trị bệnh cá Điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi trong bè ở tỉnh Vĩnh Long
 
PGS.Ts. Đặng Thị Hoàng Oanh
 
05/2019
 
Thủy sản
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến