Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thử nghiệm xây dựng một số mô hình AQUAPONIC nuôi thủy sản ở tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Hứa Thái Nhân
 
06/2019
 
Thủy sản
 
Khoa Nông Nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến