Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
 
PGS.TS. Nguyễn Huy Bích
 
06/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến