Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)
 
ThS. Huỳnh Kim Tước
 
06/2019
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 24 khách Trực tuyến