Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tỉnh Vĩnh Long đạt trình độ Khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020.
 
ThS. Trương Đặng Vĩnh Phúc
 
05/2020
 
Kinh tế
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

 
20201009081438_bctonghop.compressed.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến