Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển ra hoa và cải thiện năng suất, chất lượng thanh trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisner) ở tỉnh Vĩnh Long
 
GS.TS. Trần Văn Hâu
 
05/2018
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến