Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Hỗ trợ xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cua đồng trong ao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
11/2019
 
Thủy sản
 
Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long
 
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến