Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu và xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 
ThS Phạm Tuấn Khanh
 
07/2019
 
Công nghệ thông tin
 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
 
Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Phần mềm quản lý tài sản công đảm bảo các mục tiêu nhƣ sau:
- Quản lý các quá trình trong suốt vòng đời tài sản, bao gồm: Lập kế hoạch mua sắm, phân bổ sử dụng, điều chuyển (nếu có), kiểm kê, quản lý thông tin tài sản
qua việc in thẻ tài sản, dán nhãn tài sản, tính hao mòn hàng năm, thanh lý và in/xuất các thông tin công khai tài sản.
- Quản lý công tác sửa chữa, bảo trì nhóm tài sản, công cụ - dụng cụ
 
20201124074151_VLG.CS030.2020-00000309.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến