Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca Tài tử - Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Huỳnh Công Tín
 
07/2020
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Đại học Văn Lang - TP. Hồ Chí Minh
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Đạt
 

Việc nghiên cứu đề tài “"ảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca Tài tử - Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long", nhằm đạt được 4 mục tiêu quan trong dưới đây:
1. Làm rõ sự hình thành, phát triển và đặc trưng của nghệ thuật Đờn ca Tài tử - Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long.
2. Sưu tầm các sáng tác thuộc nghệ thuật Đờn ca Tài tử - Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long (đến năm 2015).
3. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Vĩnh Long.
4. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long.
 
20201124090213_VLG.TI008.2020-0000245.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 20 khách Trực tuyến