Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp đẩy mạnh việc chuyển đổi thành doanh nghiệp của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Lê Tuấn Mãnh
 
05/2020
 
Văn hóa xã hội
 
Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long
 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 
 
Đạt
 

Căn cứ vào chung của đề tài, đề tài đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:
- Mục tiêu 1: Thực trạng chuyển đổi thành DN của HKD cá thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố tác động tích cực và gây cản trở đến quyết định chuyển đổi thành DN của HKD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Mục tiêu 3: Giải pháp đẩy mạnh việc chuyển đổi thành DN của HKD cá thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
 
20201216072448_VLG.CS020.2020-0000257.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến