Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu giải pháp khắc phục răn nứt trong khối xây sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
PGS.TS Trần Văn Miền
 
04/2020
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 
 
Đạt
 

- Đánh giá thực trạng sản xuất vật liệu xây không nung (gạch xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về: quy trình sản xuất, nguyên liệu đầu vào, tính chất cơ lý của sản phẩm gạch xi măng cốt liệu được sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghiên cứu xác định nguyên nhân răn nứt trong khối xây sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của vật liệu đầu vào sản xuất vật liệu xây không nung (gạch xi măng cốt liệu) ở tỉnh Vĩnh Long;
- Xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây không nung và quy trình kỹ thuật xây dựng bằng vật liệu gạch không nung (gạch xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghiên cứu giải pháp khắc phục răn nứt trong khối xây sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Tổ chức hội thảo khoa học nhằm công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu.
 
20210208024830_VLG.TI001.2021.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến