Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể "Chôm chôm Cù lao Long Hồ"
 
CN. Võ Đăng Phương Thảo
 
12/2020
 
Văn hóa xã hội
 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL
 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL
 
 
Khá
 

- Đánh giá thực trạng quản lý và phát triển NHTT "Chôm chôm Cù lao Long Hồ" trước và sau khi được đăng ký bảo hộ;
- Đề xuất mô hình quản lý và xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản phục vụ việc quản lý và phát triển NHTT "Chôm chôm Cù lao Long Hồ";
- Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện phục vụ việc quảng bá, khai thác NHTT "Chôm chôm Cù lao Long Hồ".
 
20210208032126_VLG.TI002.2021-0000248.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 64 khách Trực tuyến