Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu lễ Xuân tế cầu an tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Công Thần miếu, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Minh Triết
 
04/2021
 
Văn hóa xã hội
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

- Nghiên cứu tổng quan về lịch sử hình thành di tích Công Thần miếu, 85 đạo sắc phong Thần còn lưu giữ tại di tích.
- Nghiên cứu về diễn trình tổ chức lễ Xuân tế cầu an tại di tích Công Thần miếu.
- Phân tích, so sánh sự tương đồng và khác nhau giữa lễ Xuân tế cầu an diễn ra tại di tích Công Thần miếu với lễ hội ở các đình làng khác trong thành phố Vĩnh Long.
- Nhận định về vai trò, ý nghĩa, giá trị của lễ Xuân tế cầu an đối với lịch sử, văn hóa và cộng đồng nhân dân ở thành phố Vĩnh Long.
- Nghiên cứu tìm ra các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ Xuân tế cầu an tại di tích Công Thần miếu.
 
20210517091422_VLG.CS002.2021-0000310.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 44 khách Trực tuyến