Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu ứng dụng tinh phân biệt giới tính để sản xuất giống bò thịt có năng suất chất lượng cao trong chăn nuôi bò tại tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Lâm Minh Khánh
 
12/2020
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (sử dụng tinh phân biệt giới tính) vào công tác phối giống góp phần nâng cao chất lượng đàn bò tỉnh Vĩnh Long (phối 20 con bò cái nền lai sind).
- Đánh giá tỷ lệ đậu thai trên bò khi áp dụng tinh phân biệt giới tính bò đực ứng dụng thụ tinh nhân tạo trên bò thịt (tỉ lệ đậu thai đạt 70%).
- Đánh giá trọng lượng bê sinh ra giao động (25 – 40kg/con), sinh trưởng 6 tháng đầu (trọng lượng từ 100 – 120 kg/con) của bê sinh ra khi áp dụng tinh phân biệt giới tính bò đực ứng dụng thụ tinh nhân tạo trên bò thịt.
- Đánh giá tỷ lệ bê đực/cái khi sử dụng tinh phân biệt giới tính (đạt 90%).
- Đưa ra khuyến cáo cho kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo và bà con nông dân áp dụng vào thực tế.
 
20210521075758_VLG.CS011.2021-0000317.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến