Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng phần mềm quản lý về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa (xăng dầu và vàng trang sức, mỹ nghệ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
KS. Phạm Minh Đức
 
06/2021
 
Công nghệ thông tin
 
Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng tỉnh Vĩnh long.
 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

- Thu thập, xử lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác thanh, kiểm tra về đo lường chất lượng 400 Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa (xăng dầu và vàng trang sức, mỹ nghệ) .
- Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ công tác thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng (giao diện web) sản phẩm hàng hóa (xăng dầu và vàng trang sức, mỹ nghệ).
 
20211103064647_VLG.CS015.2021-0000320.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 62 khách Trực tuyến