Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá thực trạng nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai và hiệu quả dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV tại tỉnh Vĩnh Long.
 
TS.BS Hồ Thị Thu Hằng
 
04/2022
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
 
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Mục tiêu 1, 2: chọn mẫu thuận tiện những phụ nữ mang thai đến khám thai, quản lý thai và sanh con tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thoả các tiêu chuẩn chọn mẫu và tiêu chuẩn loại trừ.
Mục tiêu 3: chọn tất cả phụ nữ nhiễm HIV và con được phát hiện trong nghiên cứu này thoả các tiêu chuẩn chọn mẫu và loại trừ.
 
20220905022411_VLG.TI005.2022-0000270.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 39 khách Trực tuyến