Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu, biên soạn giáo trình học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ở tỉnh Vĩnh Long” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị
 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thư
 
09/2022
 
Giáo dục
 
Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
 
Tỉnh ủy Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ở tỉnh Vĩnh Long” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị
 
20220905024910_VLG.CS004.2022-0000343.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 54 khách Trực tuyến