Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Sản xuất dung dịch sát khuẩn phục vụ phòng chống dịch Covid-19
 
KS. Nguyễn Hữu Dùng
 
06/2022
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Trung tâm Ứng dụng KHCN Vĩnh Long
 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

- Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất dung dịch sát khuẩn
- Sản xuất dung dịch sát khuẩn
- Xây dựng điểm mô hình tại các cơ quan, cơ sở y tế, trường học
- Đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả cảm quan từ mô hình
- Đề xuất các giải pháp duy trì mô hình và phương án phát triển sản phẩm của dự án.
 
20220905034539_VLG.CS005.2022-0000344.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến