Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
 
PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc
 
08/2022
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội
 
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 
 
Đạt
 

- Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
 
20220905064300_VLG.TI008.2022-0000274.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 78 khách Trực tuyến