Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo nghiệm tính thích nghi và chất lượng thịt của giống gà GTP-Thụy Phương 2 nuôi thương phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Lâm Minh Khánh
 
04/2022
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long
 
 
 
đạt
 

- Khảo nghiệm tính thích nghi giống gà GTP-Thụy Phượng 2 nuôi thương phẩm tại 3 huyện (Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm) tỉnh Vĩnh Long. Với các chỉ tiêu đánh giá theo dõi tỷ lệ sống, trọng lượng xuất chuồng, thời gian nuôi, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ bệnh của giống gà GTP-Thụy Phương 2 so sánh với các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Đánh giá chất lượng thịt gà GTP-Thụy Phượng 2:
+ Năng suất thịt: Tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ cơ ức và cơ đùi.
+ Chất lượng thịt: độ rĩ dịch, màu sắc, PH, hàm lượng Protein (đạm) và lipid (béo).
Qua đó, đánh giá sự thích nghi và chất lượng thịt của giống gà GTP-Thụy Phương 2 nuôi thương phẩm trong điều kiện nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 
20221102033731_VLG.CS018.2021-0000323.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 78 khách Trực tuyến