Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Ứng dụng chỉ thị phân tử để chọn lọc giống gà Nòi nuôi thịt thả vườn tại Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Huy Tưởng
 
09/2022
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Cao đẳng Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
đạt
 

Nội dung 1: Khảo sát các tính trạng số lượng về tốc độ tăng trưởng và năng suất thịt.
Nội dung 2: Xác định sự khác biệt của gen ứng viên (gen GH).
Nội dung 3: Phân tích ảnh hưởng của kiểu gen của gen GH lên các tính trạng chọn lọc.
 
20221102034312_VLG.CS021.2021-0000326.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 80 khách Trực tuyến