Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Sưu tầm, biên soạn lịch sử Trường Chính trị Phạm Hùng giai đoạn 1960-2020
 
ThS. Nguyễn Toàn Thắng
 
09/2022
 
Giáo dục
 
Trường Chính Trị Phạm Hùng
 
Tỉnh ủy Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Nội dung 1: Đặc điểm xã hội và truyền thống yêu nước, hiếu học của Nhân dân Vĩnh Long
Nội dung 2: Sự hình thành và hoạt động của Trường Đảng tỉnh Vĩnh Long trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1975)
Nội dung 3: Những chặng đường xây dựng và phát triển các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước khi hợp nhất thành Trường Chính trị tỉnh (1975-1992)
Nội dung 4: Sự hình thành và hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long (1992-2004)
Nội dung 5: Sự hình thành và hoạt động của Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long và Trường Chính trị Phạm Hùng (2004-2020)
Nội dung 6. Đánh giá qua 60 năm hoạt động thực tiễn và đề xuất một số định hướng, giải pháp xây dựng và phát triển nhà Trường trong thời gian tới
Nội dung 7: Phụ lục, hình ảnh…
 
20221214085344_VLG.CS025.2022-0000364.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 50 khách Trực tuyến