Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình vườn cây thuốc nam mẫu theo công nghệ 4.0 tại tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Thành Thượng
 
09/2022
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Trường Cao đẳng Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

- Xây dựng vườn cây thuốc nam mẫu đa dạng về chủng loại, dự kiến mua và sưu tầm 120 loại dược liệu từ nguồn có sẵn tại Vĩnh Long và các vùng miền trên cả nƣớc phù hợp với thổ nhưỡng Vĩnh Long;
- Thực hiện 100 mẫu tiêu bản dược liệu khô từ vườn thuốc nam và sẽ trƣng bài tại phòng thực hành Y học cổ truyền;
- Quản lý và tạo dựng hệ thống dữ liệu số về các loại cây thuốc nam với mục đích sƣu tầm và cung cấp những thông tin chi tiết về cây thuốc thông qua mã QR code.
- Cung cấp hệ thống tưới nước tự động
 
20221214091531_VLG.CS026.2022-0000365.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 80 khách Trực tuyến