Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao thủy canh để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế sản xuất các loại rau ăn lá trong nhà màng tại tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Trần Thanh Thy
 
11/2021
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trường Đại học Cửu Long
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Đat
 

Nội dung 1: Tổng hợp, phân tích, đánh giá và lựa chọn các kỹ thuật mới để ứng dụng cho mô hình thủy canh công nghệ cao
Nội dung 2: Thực hiện thử nghiệm mô hình áp dụng đồng bộ các kỹ thuật mới được lựa chọn ở nội dung 1
Nội dung 3: Xây dựng mô hình hoàn thiện, đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình.
Nội dung 4: Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tổ chức hội thảo khoa học và chuyển giao kết quả
 
20221227073156_VLG.TI006.2019-0000233.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến