Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu mô hình đa dạng hóa sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tỉnh Vĩnh Long.
 
TS. Lê Ngọc Tuấn
 
11/2022
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường
 
 
 
Đạt
 

So sánh các kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản năm 2016 và năm 2020
Đặc điểm một số mô hình sinh kế nông nghiệp phổ biến tại tỉnh Vĩnh Long
Đặc điểm một số mô hình sinh kế nông nghiệp thích ứng xâm nhập mặn
Cơ sở đánh giá và đề xuất mô hình sinh kế nông nghiệp thích ứng xâm nhập mặn
Tính khả thi một số mô hình sinh kế nông nghiệp thích ứng xâm nhập mặn
 
20221227081333_VLG.TI009.2022-0000275.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến