Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tác động của các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh giai đoạn 2018-2020, đề ra giải pháp định hướng mô hình giai đoạn 2021-2026
 
ThS. Phan Kim Quyên
 
11/2022
 
Văn hóa xã hội
 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long
 
 
 
Đạt
 

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do các cấp Hội quản lý từ 2018- 2020; đánh giá những khó khăn, tồn tại và chia sẽ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các mô hình; đồng thời nhân rộng những mô hình có hiệu quả.
Đề ra giải pháp, định hướng mô hình, tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng, hiệu quả trong quản lý mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2026.
 
20221227082813_VLG.CS027.2022-0000366.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 70 khách Trực tuyến