Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Bùi Quang Hùng
 
10/2022
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
Đạt
 

Đánh giá thực trạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020
Phân tích tác động khoa h5c, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh
Xây dựng các giải pháp, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2021-2025, vá định hướng năm 2030
 
20221228013813_VLG.TI010.2022-0000276.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 79 khách Trực tuyến