Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Nguyễn Văn Hiến
 
09/2022
 
Kinh tế
 
Trường Đại học Tài chính-Maketing
 
Bộ tài chính
 
 
Đạt
 

- Đánh giá thực trạng địa phương và thực trạng xây dựng thương hiệu Tỉnh Vĩnh Long.
- Xác định các giá trị cốt lõi của Tỉnh Vĩnh Long và các yếu tố hình thành giá trị thương hiệu Tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở đó đề xuất định vị thương hiệu và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời đưa ra giải pháp quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu Tỉnh Vĩnh Long.
 
20230426033517_VLG.TI036.2018-0000216.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến