Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long
 
PGS.TS. Võ Hồng Tú
 
10/2022
 
Kinh tế
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Bộ Giáo cục và Đào tạo
 
 
Đạt
 

- Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long thời gian qua;
- Xây dựng được 03 mô hình thí điểm HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả;
- Đề xuất giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại tỉnh Vĩnh Long.
 
20230426034540_VLG.TI003.2023-0000279.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến