Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0
 
TS. Trương Minh Huy Vũ
 
02/2023
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội
 
Sở khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
Đạt
 

- Đánh giá thực trạng năng lực nghề nghiệp của người lao động
- Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0
- Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0
 
20230426083659_VLG.TI050.2021-0000253.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến