Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Dự án :Triển Khai Thử Nghiệm Sản Phẩm Nhũ Tương Nhựa Ðường.
 
TS. Trần Mạnh Trí
 
1998
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Viện Công nghệ Hóa học
 
 
 
Xuất sắc (30/03/1999)
 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU

Thiết kế, chế tạo thiết bị với qui mô phù hợp với điều kiện trong nước có công suất 2 tấn/giờ.
Ðưa nhũ tương nhựa đường vào làm đường nông thôn ngoại thành, thi công dễ dàng không cần đun nóng.
Ðã làm thử một đoạn đường 1,5 km tại Bình chánh, sau 2 năm sử dụng vẫn ở trong tình trạng tốt.

HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

Thay vật liệu ngoại nhập, phù hợp điều kiện kinh tế nông thôn Việt nam;
Tuy nhiên chưa triển khai rộng vì là sản phẩm mới nên phải chờ ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải.
Hiện đang được Sở Giao thông Công chánh Tp. HCM áp dụng thử.

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến