Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Sử dụng một số biện pháp sinh học để làm sạch môi trường đất và nước
 
Đặng Xuyến Như
 
1998
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Trung tâm sinh học thực nghiệm
 
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
 
 
 

Điều tra đặc điểm một số nguồn nước thải Hà Nội. Thử nghiệm và phân tích khả năng xử lý nước thải của tảo Chlorella. Đã xây dựng được mô hình xử lý nước thải sinh hoạt, bệnh viện sử dụng tảo Chlorella trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu khả năng hấp thụ kim loại nặng (CO, Cu và Zn)của tảo Chlorella và bèo hoa dâu Azolla Pinata. Xác định động thái sinh trưởng và hoạt học cố định nit của Nostoc, Gloeotrichia. Nghiên cứu sử dụng sinh khối to làm phân bón bổ sung cho rau sạch.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến