Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
KỸ năng giao tiếp hành chính
 
Mai Hữu Khuê
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Viện nghiên cứu hành chính
 
Học viện hành chính Quốc gia
 
 
 

Tác gỉa tổng kết, hệ thống hoá các kinh nghiệm trong và ngoài nước về kỸ năng giao tiếp hành chính, biên soạn thành các chuyên đề để ging dạy lớp cao học hành chính và làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ quan tâm đến.

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến