Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu tìm hiểu về các nước ASEAN nhằm phục vụ tăng cường mối quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các nước đó.
 
CN. Nguyễn Công Khanh
 
12/1998
 
Văn hóa xã hội
 
Trung tâm KHXH-NV
 
 
 
Khá (19/4/2000)
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC,
CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT
Báo cáo tổng hợp gồm 2 tập : N/C tìm hiểu về các nước ASEAN nhằm phục vụ tăng cưòng mối quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các nước đó
Tiềm năng và và triển vọng của TP Hồ Chí Minh trong quan hệ với các nưóc trong khối ASEAN.
HIỆU QUẢ KINH TẾ-XÃ HỘI
Giúp lãnh đạo thành phố có những thông tin cần thiết trong việc phục vụ tăng cường quan hệ bang giao giữa TP Hồ Chí Minh và các nước ASEAN
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến