Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta
 
Hoàng Thị Thành
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Tạp chí thông tin lý luận. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
 
 

Xem xét khái niệm tăng trưởng kinh tế, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Nêu thực trạng tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên thế giới hiện nay nói chung, Việt Nam nói riêng. Kiến nghị gỉai pháp kết hợp tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến