Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng thanh niên tỉnh Cà Mau, những giải pháp và chính sách cần thiết đối với thanh niên trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
 
Phạm Văn Quýnh
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
 
 
 
 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về thanh niên và các tổ chức của thanh niên Việt Nam; điều tra, khảo sát và trưng cầu ý kiến thanh niên tỉnh Cà Mau cùng tình hình thanh niên tỉnh Cà Mau hiện nay; giải pháp đã đảy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Qua đó, đề xuất phương hướng xây dựng các chính sách và chương trình hành động phát triển thanh niên trong giai đoạn mới.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến