Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Những giải pháp khôi phục rừng ngập mặn gắn với cộng đồng dân tộc Khmer huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 
Hứa Chu Khem
 
1998
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Sóc Trăng
 
 
 
 

Tóm tắt Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố của môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc tính dân tộc ở khu vực ven biển đặc biệt đi sâu nghiên cứu các giải pháp khôi phục rừng ngập mặn (RNM), tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng suy thoái RNM. Phân tích các yếu tố liên quan đến khôi phục RNM. Đề xuất các giải pháp chính sách giao đất, khoán rừng, các giải pháp quản lý và đề ra các biện pháp khôi phục RNM và định hướng phát triển môi trường bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer


 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến