Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Thực trạng và những giải pháp đảm bảo sản xuất và đời sống cho các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở Đồng bằng sông Cửu Long
 
Nguyễn Đình Hương, GS,PTS
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hội nông dân Việt Nam
 
 
 
 

Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về đất đai, lao động, việc làm và đời sống của nông dân trong nền kinh tế hàng hoá và sự biểu hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long ( ĐBSCL ). Đánh giá thực trạng sản xuất và đời sống của các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở ĐBSCL .Đề xuất những giải pháp bảo đảm sản xuất và đời sống cho các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở ĐBSCL .Phần phụ lục giới thiệu các số liệu điều tra trọng điểm của đại học Kinh tế Quốc dân năm 1998.


 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến